Β' Θεματικό Πεδίο: Παιδί, Εαυτός και Κοινωνία

Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις έτσι ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν τις συνδέσεις ανάμεσα στον εαυτό τους και τους άλλους στα διάφορα επίπεδα της κοινωνικής οργάνωσης και στο πλαίσιο της καθημερινής εμπειρίας. Εστιάζοντας στην συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών προωθούνται και υποστηρίζονται πρακτικές κοινωνικοσυναισθηματικού εγγραμματισμού έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα, να κατανοούν τη συναισθηματική κατάσταση των άλλων και να συζητούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους εμπειρία αλλά και σε σχέση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που τα απασχολούν.

Προσωπική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη: εστιάζει στην καλλιέργεια ισχυρής αυτοαντίληψης που επιτρέπει στα παιδιά να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τις δυνατότητες τους. Επίσης συμβάλλει στο να αναπτύξουν μια θετική αυτοεικόνα και εσωτερικά κίνητρα για να μαθαίνουν και να βελτιώνονται συνεχώς.

Κοινωνικές επιστήμες: Παρέχονται ευκαιρίες για την επεξεργασία εννοιών και σχέσεων που ξεπερνούν τα στενά πλαίσια των διαπροσωπικών εμπειριών και προάγονται συλλογικές διαδικασίες για την ανάπτυξη του ηθικού και κοινωνικού εαυτού. Δίνεται έμφαση στην ευαισθητοποίηση των παιδιών αλλά και στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε ζητήματα που αφορούν το ευρύτερο περιβάλλον τους και στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη τους για την προαγωγή της ενεργούς και υπεύθυνης συμμετοχής και δράσης τους.

Ονειροδρόμιο

Στο ΟΝΕΙΡΟΔΡΟΜΙΟ τα όνειρα ξεκινάνε.
Δημιουργούνται μέσα από τις κατάλληλες δραστηριότητες και την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτικών ….  και γίνονται πραγματικότητα με όχημα τη συναισθηματική αγωγή!!!!

Ακολουθήστε μας στα Social

© 2024 Onirodromio.gr | Σχεδιασμός - Φιλοξενία: E-base.gr