Ένα σχολείο κοντά στις δυσκολίες των παιδιών

Η προσχολική ηλικία είναι η σημαντικότερη περίοδος στη ζωή του ανθρώπου. Είναι η περίοδος όπου το παιδί δομεί την προσωπικότητά του, τόσο συναισθηματικά όσο γνωστικά. Έχοντας ζήσει την περισσότερη διάρκεια της ζωής του στο περιβάλλον της οικογενειακής εστίας, το παιδί καλείται να ενταχθεί και να προσαρμοστεί σε μια νέα κοινωνική ομάδα, αυτή του Παιδικού Σταθμού-Νηπιαγωγείου.

Η προσαρμογή αυτή είναι καθοριστική και η ομαλή ένταξη στο σχολικό περιβάλλον έχει μέγιστη αξία και σημασία για την ψυχική υγεία και ανάπτυξη του.

Στόχος στο ΟΝΕΙΡΟΔΡΟΜΙΟ είναι να υποστηρίξει το παιδί αυτής της ηλικίας για να εμπιστευτεί το χώρο του σχολείου, να δημιουργήσει ευρύτερες διαπροσωπικές σχέσεις,  να αφομοιώσει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της προσχολικής αγωγής και ν’ αναπτύξει γλωσσικές, κινητικές και νοητικές δεξιότητες, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί η ικανότητα του για δημιουργική και ομαλή ένταξη στις μελλοντικές και εξίσου σημαντικές κοινωνικές ομάδες και βαθμίδες εκπαίδευσης.

Σαν σχολείο, πιστεύουμε στη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού και ακολουθούμε τη φιλοσοφία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας θέλοντας ν’ αναδείξουμε όλες τις «προσωπικότητες».

Συχνά, όμως, εντοπίζονται δυσκολίες τόσο σε επίπεδο προσαρμογής, ένταξης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης σε γλωσσικό, γνωστικό, κινητικό όσο και μαθησιακό επίπεδο. Η πορεία μας στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια μας έχει αποδείξει  την αναγκαιότητα του έγκαιρου εντοπισμού των δυσκολιών και της πρώιμης παρέμβασης, καθώς αυτό λειτουργεί προς όφελος των παιδιών και κάνει πιο εύκολη την διαδικασία ανατροπής τους.

Οι παραπάνω σκέψεις μας προβλημάτισαν ιδιαίτερα με αποτέλεσμα να νιώσουμε την ανάγκη σύστασης μιας θεραπευτικής ομάδας που θα λειτουργεί υποστηρικτικά/ θεραπευτικά από την πλευρά των παιδιών και υποστηρικτικά/ συμβουλευτικά από την πλευρά των  εκπαιδευτικών  και των γονέων μέσα στον χώρο του σχολείου. Σε αυτήν μας την προσπάθεια βρήκαμε συμμάχους αρκετούς γονείς που εμπιστεύτηκαν την προσπάθεια μας και ανακουφίστηκαν για την λύση που τους παρείχαμε στο ήδη επιβαρυμένο οικογενειακό τους πρόγραμμα.

Έτσι στο πλαίσιο των ποικίλων εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων που μπορεί κάθε παιδί να παρακολουθήσει στον χώρο μας, εντάξαμε και το θεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο γίνεται μετά το πέρας του διδακτικού προγράμματος και ύστερα από συνεννόηση με την δασκάλα του παιδιού για την επιλογή του καταλληλότερου και  πιο αποδοτικού χρόνου για κάθε παιδί.

Η Θεραπευτική ομάδα αποτελείται από λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ψυχοπαιδαγωγό και ανάλογα με την αναγκαιότητα του κάθε παιδιού, ψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο, και σύμφωνα με τις δυσκολίες του παιδιού παρέχουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για το παιδί.

Η ένταξη ενός παιδιού στο θεραπευτικό πρόγραμμα γίνεται πρώτα ύστερα από την έγκριση του γονέα και την κουβέντα πάνω στις δυσκολίες που παρατηρεί είτε ο ίδιος, είτε το εκπαιδευτικό πλαίσιο, και αποτελούν προϊόν ανησυχίας για το χρονολογικό και αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται το συγκεκριμένο παιδί. Κατόπιν γίνεται η αξιολόγηση από τον αρμόδιο θεραπευτή μέσα στον ήδη γνώριμο χώρο του σχολείου. Η διαδικασία αυτή και ο τρόπος πραγματοποίησης του λειτουργεί προς όφελος του παιδιού, καθώς γίνεται με τρόπο που το κάνει να νιώθει άνετα από άτομο πού ήδη γνωρίζει και αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας του.

Μέσα στο οικείο και συναισθηματικά ασφαλές περιβάλλον του σχολείου μας τα παιδιά « δουλεύονται»  ατομικά χωρίς να στοχοποιούνται, χρησιμοποιώντας κατάλληλα υλικά, εργαλεία και παιχνίδια  σε ξεχωριστούς χώρους που έχουν εξοπλιστεί σύμφωνα με τους θεραπευτικούς στόχους. Παράλληλα η παρουσία των ειδικών και η συχνή επαφή στο χώρο του σχολείου διευκολύνει την παρατήρηση των παιδιών στην ομάδα, στην τάξη αλλά και στον ευρύτερο χώρο του σχολείου, την επικοινωνία, τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων με τις εκπαιδευτικούς, την επικοινωνία/ ενημέρωση των γονέων. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος προς όφελος των παιδιών.

 

Προβληματιστήκαμε

Αποφασίσαμε

Οργανώσαμε

Τολμήσαμε…..

 

‘Ένα πλέγμα επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο εκπαιδευτικό και θεραπευτικό επίπεδο.

Και είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς παρακολουθώντας την εξέλιξη των μικρών μαθητών.

Ονειροδρόμιο

Στο ΟΝΕΙΡΟΔΡΟΜΙΟ τα όνειρα ξεκινάνε.
Δημιουργούνται μέσα από τις κατάλληλες δραστηριότητες και την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτικών ….  και γίνονται πραγματικότητα με όχημα τη συναισθηματική αγωγή!!!!

Ακολουθήστε μας στα Social

© 2024 Onirodromio.gr | Σχεδιασμός - Φιλοξενία: E-base.gr