Γ' Θεματικό Πεδίο: Παιδί και Θετικές Επιστήμες

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν ήδη αναπτύξει φυσική περιέργεια για τον κόσμο που τα περιβάλλει ενώ παράλληλα προσπαθούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το περιβάλλον αξιοποιώντας ιδέες και πρακτικές που αφορούν την παρατήρηση και την ερμηνεία του τεχνητού, φυσικού και κοινωνικού κόσμου. Οικοδομούν τις έννοιες των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας κατασκευών.

Μαθηματικά και φυσικές επιστήμες: Στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης οδηγούνται σταδιακά στη συστηματοποίηση της σκέψης καθώς επεξεργάζονται έννοιες και μεθόδους των επιστημών μέσα από καθημερινές καταστάσεις και προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν. Κατανοώντας πως ένα πρόβλημα της καθημερινότητας μπορεί να μετατραπεί σε μαθηματικό ενισχύεται ο μαθηματικός γραμματισμός. Τα μαθηματικά προσφέρουν το σύστημα των ενεργειών ενώ οι φυσικές επιστήμες αποτελούν το πρακτικό μέσο με το οποίο τα παιδιά κατανοούν τον κόσμο και τα φαινόμενα και δρουν στην σύγχρονη πραγματικότητα.

Τεχνολογία κατασκευών: Αποτελεί την πρακτική εφαρμογή των φυσικών επιστημών καθώς αυτές οι μαθησιακές περιοχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες παρέχοντας στα παιδιά τις βάσεις,τις ευκαιρίες και τα εφόδια που χρειάζονται ώστε να ανταπεξέλθουν στο σύνθετο και απαιτητικό κόσμο ως επιστημονικά εγγράματοι πολίτες.

Ονειροδρόμιο

Στο ΟΝΕΙΡΟΔΡΟΜΙΟ τα όνειρα ξεκινάνε.
Δημιουργούνται μέσα από τις κατάλληλες δραστηριότητες και την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτικών ….  και γίνονται πραγματικότητα με όχημα τη συναισθηματική αγωγή!!!!

Ακολουθήστε μας στα Social

© 2024 Onirodromio.gr | Σχεδιασμός - Φιλοξενία: E-base.gr