ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το σχολείο μα θεώρησε ότι θα ήταν καλό να εντάξει την λογοθεραπεία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το λόγο τους. Η ανάγκη αυτή δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι πιστεύουμε στην πρώιμη παρέμβαση και τον έγκαιρο εντοπισμό των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί προσχολικής ηλικίας.

Μέσα από την εμπειρία μας παρατηρήσαμε ότι είναι προς όφελος του παιδιού και κατ’ επέκταση του γονέα και της οικογένειας, οι δυσκολίες να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και να δουλεύονται πριν παγιωθούν και γίνουν κομμάτια της προσωπικότητας του που θα το χαρακτηρίζουν στο μέλλον και στα σχολικά τους χρόνια. Πολλές φορές η πρώιμη παρέμβαση σε αρθρωτικές και φωνολογικές δυσκολίες προλαμβάνουν ή μειώνουν τις πιθανές μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζει ένα παιδί και γενικότερα βοηθούν την διαδικασία της μάθησης του, να γίνει λιγότερο ματαιωτική και δύσκολη για το ίδιο.

Είναι καλύτερο και πιο εύκολο λοιπόν να γίνεται αποκατάσταση κάποιας δυσκολίας νωρίς από το να αφήνεται μήπως και βελτιωθεί μόνη της αυξάνοντας έτσι την απόκλιση της από την τυπική γλωσσική ανάπτυξη. Κάθε γλωσσική και αρθρωτική ικανότητα εμφανίζεται σε συγκεκριμένη ηλικία στην γλωσσική ανάπτυξη, δίνοντας ένα χρονικό διάστημα πάντα «αναμονής» γι’ αυτό.

Μια λογοθεραπευτική αξιολόγηση στο χώρο του σχολείου μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα γιατί γίνεται σε οικείο χώρο για το παιδί και από έναν θεραπευτή τον οποίο συναντούν συχνά στο σχολείο και τον γνωρίζουν. Έτσι η αξιολόγηση δεν γίνεται αγχωτική και τα αποτελέσματα που συλλέγονται είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά για τις τυχόν δυσκολίες του.

Είμαστε εδώ για ότι σας προβληματίζει στην ομιλία, στην άρθρωση, στην επικοινωνία ή και στην ροή της ομιλίας του παιδιού σας.

 

Κελίνα Παπαδοπούλου- Λογοθεραπεύτρια

Designed & Hosted: E-base.gr